.εκτέα

ἑκτέα , ἑκτέον
to be held
neut nom/voc/acc pl
ἑκτέᾱ , ἑκτέον
to be held
fem nom/voc/acc dual
ἑκτέᾱ , ἑκτέον
to be held
fem nom/voc sg (attic doric aeolic)
ἑκτέα , ἑκτέος
to be held
neut nom/voc/acc pl
ἑκτέᾱ , ἑκτέος
to be held
fem nom/voc/acc dual
ἑκτέᾱ , ἑκτέος
to be held
fem nom/voc sg (attic doric aeolic)
ἑκτέᾱ , ἑκτεύς
the sixth part (sextarius) of the
masc acc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Look at other dictionaries:

  • ἑκτέα — ἑκτέον to be held neut nom/voc/acc pl ἑκτέᾱ , ἑκτέον to be held fem nom/voc/acc dual ἑκτέᾱ , ἑκτέον to be held fem nom/voc sg (attic doric aeolic) ἑκτέος to be held neut nom/voc/acc pl ἑκτέᾱ , ἑκτέος to be held fem nom/voc/acc dual ἑκτέᾱ ,… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • ἑκτέας — ἑκτέᾱς , ἑκτέον to be held fem acc pl ἑκτέᾱς , ἑκτέον to be held fem gen sg (attic doric aeolic) ἑκτέᾱς , ἑκτέος to be held fem acc pl ἑκτέᾱς , ἑκτέος to be held fem gen sg (attic doric aeolic) ἑκτέᾱς , ἑκτεύς the sixth part (sextarius) of… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • PARASITI — apud Athenienses iidem, qui apud Romanos Epulones fuêre Nam τὸ τοῦ παρασίτου ὅνομα, Athenaeus l. 6. πάλας̔ ἦν σεμνὸν καὶ ἱερὸν, Nomen Parasiti olim venerabile erat et Sacrum, Habebant autem quilibet populi seu Δῆμοι Reip. Atheniensis suos… …   Hofmann J. Lexicon universale

  • ημίεκτον — ἡμίεκτον και ἡμιέκτεων και ἡμιεκτέον και ἡμιέκτειον, το (Α) 1. μισός εκτεύς* 2. αγγείο που περιέχει μισόν εκτέα 3. φρ. «ἡμίεκτον χρυσοῡ» οκτώ οβολοί. [ΕΤΥΜΟΛ. < ημι * + εκτον (< εκτεύς «έκτο μέρος τού μεδίμνου»), πρβλ. αμφί εκτον] …   Dictionary of Greek

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.